Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Pensioenen

Race tegen de klok?

Senaat in de startblokken

‘Drie voor de prijs van één’ is niet altijd voordelig

Reactie Seniorencoalitie op aannemen WTP

Zorg, welzijn en wonen

Koepel stuurt brief aan minister Kuipers van VWS

PB – Apothekers moeten contant geld accepteren

PB: Ouderenorganisaties doen oproep aan Kamer

Seniorencoalitie stuurt brief aan Kamercommissie BiZa

Koopkracht

Uitsluiten AOW’ers voor STAP-budget is leeftijdsdiscriminatie

Kabinet moet lage middeninkomens blijven steunen

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

Seniorencoalitie kritisch op plannen in begroting ministerie SZW

Actueel

Uitsluiten AOW’ers voor STAP-budget is leeftijdsdiscriminatie

Koepel stuurt brief aan minister Kuipers van VWS

Kabinet moet lage middeninkomens blijven steunen

Geen lagere AOW meer door achterstallige premies

PB – Apothekers moeten contant geld accepteren

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Word lid!

Bent u goed vertegenwoordigd?

Word lid van een pensioenvereniging die behoort bij uw (vroegere) werkgever.

Ons secretariaat kan u hierbij helpen.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij