Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

‘U’ hebt wel degelijk invloed op uw pensioen

Teleurstellend pensioendebat

Grote zorgen gepensioneerden over periode tot nieuw stelsel

Senioren willen meepraten over nieuw pensioen

Uitwerking nabestaandenarrangementen moet volgens Koepel anders

Zorg, welzijn en wonen

Pandemie dreiging

Koepel stuurt brief aan Ministerie VWS

Congres Woon- en Zorgopgaven Ouderen uitgesteld

Zorgen om de zorg. Presentatie Leo Bisschops A.V. 4 maart 2020

Wonen en Zorg voor ouderen

Koopkracht

Een goede werkgever bezorgt medewerkers een goed pensioen

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

Actueel

‘U’ hebt wel degelijk invloed op uw pensioen

Teleurstellend pensioendebat

Grote zorgen gepensioneerden over periode tot nieuw stelsel

Senioren willen meepraten over nieuw pensioen

Uitwerking nabestaandenarrangementen moet volgens Koepel anders

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij