Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Pensioenen. Lekker belangrijk.

Zoomopname Webinar “Voorlopig nieuw pensioencontract” 23-06-2021

Presentatiesheets Webinar “Voorgenomen nieuw Pensioencontract”

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Zorg, welzijn en wonen

Opinie Wet voltooid leven: Laat senioren meedenken.

Voltooid leven wetgeving zonder maatschappelijk debat?

Koepel stuurt Tweede Kamer brief over debat ouderenhuisvesting

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Buurthuizen nu snel openstellen

Koopkracht

Verbeter de koopkracht van ouderen!

PERSBERICHT: Koopkracht senioren verder onder druk

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Help! Mijn bank gaat dicht!

Opnieuw oprispingen over het eigen woningbezit

Actueel

Pensioenen. Lekker belangrijk.

Opinie Wet voltooid leven: Laat senioren meedenken.

Voltooid leven wetgeving zonder maatschappelijk debat?

Verbeter de koopkracht van ouderen!

PERSBERICHT: Koopkracht senioren verder onder druk

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij