Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Wij zijn specialist op het gebied van pensioenen zorg, welzijn en wonen koopkracht en inkomen

Pensioenen

Pensioenactie ‘Pas de Pensioenwet aan!’ in de krant

Petitie Seniorencoalitie nu ook in radiocampagne

PERSBERICHT: Seniorencoalitie in actie: ‘Pas de pensioenwet aan’

Onvrede over nieuwe Pensioenwet neemt toe

Zorg, welzijn en wonen

Landelijke seniorenorganisaties steunen huisarts

Koepel Gepensioneerden in gesprek met SER over ouderenzorg

Inbreng Koepel in hoofdlijnendebat Volksgezondheid

PERSBERICHT: Kabinet moet met antwoord komen op vergrijzing

Koopkracht

Sigaartje uit eigen doos

Seniorencoalitie om tafel met Tweede Kamer over koopkracht

Seniorenorganisaties in gesprek met Tweede Kamer over koopkracht

Senaat neemt maar liefst drie moties tegen ontkoppeling AOW aan

Actueel

Landelijke seniorenorganisaties steunen huisarts

Pensioenactie ‘Pas de Pensioenwet aan!’ in de krant

Petitie Seniorencoalitie nu ook in radiocampagne

PERSBERICHT: Seniorencoalitie in actie: ‘Pas de pensioenwet aan’

Sigaartje uit eigen doos

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij