Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

PERSBERICHT: Akkoord over indexering volstrekt onvoldoende

Voorlichtingsbijeenkomst Pensioenen 11-11-2021

PERSBERICHT: Voorstel PvdA helpt meeste gepensioneerden niet

Brief aan de kabinetsinformateurs

Zorg, welzijn en wonen

Pas op voor valse e-mails uit naam van GGD GHOR Nederland

PERSBERICHT: Boostervaccinatie zo snel mogelijk geven

Dag van de mantelzorg

Einde van de acceptgirokaart in zicht

Koepel stuurt brief aan Kamerleden 

Koopkracht

PERSBERICHT: Reactie ouderenorganisaties op Miljoenennota

Prinsjesdag: geen vooruitzicht op koopkrachtverbetering senioren.

PERSBERICHT: Steun nodig voor kwetsbare jonge senioren

Verbeter de koopkracht van ouderen!

PERSBERICHT: Koopkracht senioren verder onder druk

Actueel

Pas op voor valse e-mails uit naam van GGD GHOR Nederland

PERSBERICHT: Boostervaccinatie zo snel mogelijk geven

PERSBERICHT: Akkoord over indexering volstrekt onvoldoende

Voorlichtingsbijeenkomst Pensioenen 11-11-2021

Dag van de mantelzorg

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij