Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn 96 verenigingen van gepensioneerden, seniorenverenigingen en ouderenorganisatie FASv. Hiermee komt de Koepel op voor de belangen van ca. 145.000 gepensioneerden.

Pensioenen

Oproep minister Schouten om gepensioneerden serieus te nemen

Actie Koepel leidt tot beweging bij sociale partners ABP

AFM heeft klacht over klachtenprocedures pensioenfondsen

Oproep aan sociale partners: neem hoorrecht serieus!

Zorg, welzijn en wonen

Beschikbaarheid cash geld moet worden behouden

Beschikbaarheid contant geld nog steeds belangrijk

Persbericht: Zet de vergrijzing op de politieke agenda!

Koepel Gepensioneerden organiseert gesprekken ‘over morgen’

Koopkracht

Prijzen en inflatiecijfers

Eerste hulp voor bij verkiezingen met Verkiezingsstoplicht

Koepel Gepensioneerden roept op pensioenen te indexeren

Koepel Gepensioneerden in het nieuws over koopkracht

Actueel

Oproep minister Schouten om gepensioneerden serieus te nemen

Actie Koepel leidt tot beweging bij sociale partners ABP

AFM heeft klacht over klachtenprocedures pensioenfondsen

Beschikbaarheid cash geld moet worden behouden

Beschikbaarheid contant geld nog steeds belangrijk

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Word lid!

Bent u goed vertegenwoordigd?

Word lid van een pensioenvereniging die behoort bij uw (vroegere) werkgever.

Ons secretariaat kan u hierbij helpen.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

Boekhouden en factureren op een manier die jij begrijpt

Maak 6 maanden gratis kennis met het SeniorWeb lidmaatschap