Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Pensioenen

Inspraak in nieuwe pensioenwet

Schoten voor de boeg over indexatie

Koepel neemt afscheid van Jaap van der Spek

WTP: De kogel is door de kerk

Zorg, welzijn en wonen

Oproep aan partijen: investeer in onze senioren

Nu kabinet is gevallen, maakt de SC zich grote zorgen over komende periode

86 procent van de ouderen maakt zich zorgen over zorg in de toekomst

Koepel Gepensioneerden blij met kritische blik op ouderenzorg

Koopkracht

Koepel Gepensioneerden in het nieuws over koopkracht

Oproep aan partijen: investeer in onze senioren

Let op: Noodfonds Energie langer open!

Coalitie houdt STAP-budget voor AOW’ers tegen

Actueel

Inspraak in nieuwe pensioenwet

Koepel Gepensioneerden in het nieuws over koopkracht

Oproep aan partijen: investeer in onze senioren

Age Platform Europe

Schoten voor de boeg over indexatie

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Word lid!

Bent u goed vertegenwoordigd?

Word lid van een pensioenvereniging die behoort bij uw (vroegere) werkgever.

Ons secretariaat kan u hierbij helpen.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij