Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Hoe verder met de open einden van het pensioenakkoord

‘U’ hebt wel degelijk invloed op uw pensioen

Teleurstellend pensioendebat

Grote zorgen gepensioneerden over periode tot nieuw stelsel

Senioren willen meepraten over nieuw pensioen

Zorg, welzijn en wonen

Campagne Senioren en Veiligheid

Pandemie dreiging

Koepel stuurt brief aan Ministerie VWS

Congres Woon- en Zorgopgaven Ouderen uitgesteld

Zorgen om de zorg. Presentatie Leo Bisschops A.V. 4 maart 2020

Koopkracht

PERSBERICHT: Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken

Voor meeste gepensioneerden geen koopkrachtstijging in 2021

Een goede werkgever bezorgt medewerkers een goed pensioen

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

Actueel

Hoe verder met de open einden van het pensioenakkoord

PERSBERICHT: Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken

Campagne Senioren en Veiligheid

Voor meeste gepensioneerden geen koopkrachtstijging in 2021

‘U’ hebt wel degelijk invloed op uw pensioen

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij