Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

PERSBERICHT: Indexeren pensioenen moet nu echt

Opnieuw een lobby-succesje.

Pensioenen. Lekker belangrijk.

Zoomopname Webinar “Voorlopig nieuw pensioencontract” 23-06-2021

Zorg, welzijn en wonen

Koepel stuurt brief aan Kamerleden 

Enquête Goed ouder worden

Opinie Wet voltooid leven: Laat senioren meedenken.

Voltooid leven wetgeving zonder maatschappelijk debat?

Koepel stuurt Tweede Kamer brief over debat ouderenhuisvesting

Koopkracht

PERSBERICHT: Reactie ouderenorganisaties op Miljoenennota

Prinsjesdag: geen vooruitzicht op koopkrachtverbetering senioren.

PERSBERICHT: Steun nodig voor kwetsbare jonge senioren

Verbeter de koopkracht van ouderen!

PERSBERICHT: Koopkracht senioren verder onder druk

Actueel

Koepel stuurt brief aan Kamerleden 

PERSBERICHT: Indexeren pensioenen moet nu echt

Enquête Goed ouder worden

Opnieuw een lobby-succesje.

Integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij