Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Pensioenen

PERSBERICHT: Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

Pensioendebat van start

De Telegraaf is overtuigd, nu de politiek nog

Koopkrachtig pensioen nog ver weg

Zorg, welzijn en wonen

PERSBERICHT: Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen

Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst

Landelijke seniorenorganisaties steunen huisarts

Koopkracht

PERSBERICHT: Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

Persbericht: Nog dit jaar koopkrachtmaatregelen nodig

Rampzalige koopkrachtcijfers onderstrepen noodzaak AOW-verhoging

Seniorencoalitie: AOW moet nú omhoog.

Actueel

PERSBERICHT: Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

Pensioendebat van start

De Telegraaf is overtuigd, nu de politiek nog

Koopkrachtig pensioen nog ver weg

Loze belofte

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Word lid!

Bent u goed vertegenwoordigd?

Word lid van een pensioenvereniging die behoort bij uw (vroegere) werkgever.

Ons secretariaat kan u hierbij helpen.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij