Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

PERSBERICHT: Koepel pleit voor crisiscompensatie gepensioneerden

Koepel stuurt brief aan minister Koolmees van SZW

Het geitenpaadje in het pensioenoverleg

PERSBERICHT Koepel: blij met realiteitszin pensioenonderhandelaars

Voortgangsinformatie uitwerking pensioenakkoord

Zorg, welzijn en wonen

Congres Woon- en Zorgopgaven Ouderen uitgesteld

Zorgen om de zorg. Presentatie Leo Bisschops A.V. 4 maart 2020

Wonen en Zorg voor ouderen

Veel aandacht voor de kwaliteit in de 3e levensfase.

Commissie Zorg neemt afscheid van Joop Blom

Koopkracht

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

CPB Koopkrachtramingen voor 2018 en 2019.

Actueel

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

PERSBERICHT: Koepel pleit voor crisiscompensatie gepensioneerden

Koepel stuurt brief aan minister Koolmees van SZW

Minder vaak pincode intoetsen bij contactloos betalen met bankpas

Alles ligt stil behalve het coronavirus, de zorg en de pensioenen

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij