Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Pensioenen

Race tegen de klok?

Senaat in de startblokken

‘Drie voor de prijs van één’ is niet altijd voordelig

Reactie Seniorencoalitie op aannemen WTP

Zorg, welzijn en wonen

PB: Ouderenorganisaties doen oproep aan Kamer

Seniorencoalitie stuurt brief aan Kamercommissie BiZa

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren

Reactie Seniorencoalitie op programma Wonen en zorg voor ouderen

Koopkracht

Seniorencoalitie kritisch op plannen in begroting ministerie SZW

Koopkracht en de belastingen

PERSBERICHT: Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

Persbericht: Nog dit jaar koopkrachtmaatregelen nodig

Actueel

PB: Ouderenorganisaties doen oproep aan Kamer

Race tegen de klok?

Seniorencoalitie stuurt brief aan Kamercommissie BiZa

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren

Senaat in de startblokken

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Word lid!

Bent u goed vertegenwoordigd?

Word lid van een pensioenvereniging die behoort bij uw (vroegere) werkgever.

Ons secretariaat kan u hierbij helpen.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij