Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Zoomopname Webinar “Voorlopig nieuw pensioencontract” 23-06-2021

Presentatiesheets Webinar “Voorgenomen nieuw Pensioencontract”

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Persbericht: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak

Zorg, welzijn en wonen

Koepel stuurt Tweede Kamer brief over debat ouderenhuisvesting

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Buurthuizen nu snel openstellen

PERSBERICHT: Open de buurthuizen, nu!

Koepel pleit voor overkoepelende Europese gezondheidsstrategie

Koopkracht

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Help! Mijn bank gaat dicht!

Opnieuw oprispingen over het eigen woningbezit

Banken gaan slachtoffers van spoofing tegemoetkomen

PERSBERICHT: Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken

Actueel

De toekomst van contant geld: een onderzoek

PERSBERICHT: Nu stappen nodig voor integraal ouderenbeleid

Koepel stuurt Tweede Kamer brief over debat ouderenhuisvesting

Zoomopname Webinar “Voorlopig nieuw pensioencontract” 23-06-2021

Presentatiesheets Webinar “Voorgenomen nieuw Pensioencontract”

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij