Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Voortgang pensioendiscussie

De position paper van Koepel Gepensioneerden

Reactie op kamerbrief minister Koolmees

Ouderen willen inspraak in transitie naar nieuw pensioencontract.

Hoe verder met de open einden van het pensioenakkoord

Zorg, welzijn en wonen

Start Publiekscampagne “De Waarde van Ouder Worden”

Houtskoolschets acute zorg

Koepel Gepensioneerden stuurt brief aan VWS.

Campagne Senioren en Veiligheid

Pandemie dreiging

Koopkracht

PERSBERICHT: Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken

Voor meeste gepensioneerden geen koopkrachtstijging in 2021

Een goede werkgever bezorgt medewerkers een goed pensioen

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

Actueel

Nieuwe TV-spot Veilig Bankieren

Geldmaat introduceert aanvullende service

Voortgang pensioendiscussie

Start Publiekscampagne “De Waarde van Ouder Worden”

De position paper van Koepel Gepensioneerden

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij