Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Wij zijn specialist op het gebied van pensioenen zorg, welzijn en wonen koopkracht en inkomen

Pensioenen

‘Dit wetsvoorstel brengt het vertrouwen niet terug.’

Rondetafelgesprek Wet Toekomst Pensioenen

Aandacht voor indexatie pensioenen in kort pensioendebat

Koepel Gepensioneerden opent actiekas voor beter pensioenstelsel

Zorg, welzijn en wonen

Koepel Gepensioneerden in gesprek met SER over ouderenzorg

Inbreng Koepel in hoofdlijnendebat Volksgezondheid

PERSBERICHT: Kabinet moet met antwoord komen op vergrijzing

Seniorenorganisaties eisen actie van kabinet

Koopkracht

Seniorencoalitie om tafel met Tweede Kamer over koopkracht

Seniorenorganisaties in gesprek met Tweede Kamer over koopkracht

Senaat neemt maar liefst drie moties tegen ontkoppeling AOW aan

Eerste Kamer: trek AOW-plan in!

Actueel

‘Dit wetsvoorstel brengt het vertrouwen niet terug.’

Rondetafelgesprek Wet Toekomst Pensioenen

Koepel Gepensioneerden in gesprek met SER over ouderenzorg

Aandacht voor indexatie pensioenen in kort pensioendebat

Koepel Gepensioneerden opent actiekas voor beter pensioenstelsel

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij