Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Voortgangsinformatie uitwerking pensioenakkoord

Voortgangsrapportage Pensioendossier

Kortingsdreiging lijkt afgewend

Alles over de actualiteit rond pensioenen

Zorg, welzijn en wonen

Wonen en Zorg voor ouderen

Veel aandacht voor de kwaliteit in de 3e levensfase.

Commissie Zorg neemt afscheid van Joop Blom

Koopkracht

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

CPB Koopkrachtramingen voor 2018 en 2019.

Actueel

Wonen en Zorg voor ouderen

Voortgangsinformatie uitwerking pensioenakkoord

Banktarieven in 2020 – Maatregelen tegen plofkraken – Kamerbrief

Veel aandacht voor de kwaliteit in de 3e levensfase.

Voortgangsrapportage Pensioendossier

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij