Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Reactie wetsvoorstel pensioenen

Toelichting op Koepel bijdrage internetconsultatie

Nieuw pensioenstelsel: nog heel veel werk aan de winkel.

Snelle vaccinatie ouderen

Roep om directe versoepeling pensioenregels

Zorg, welzijn en wonen

Standpunt Koepel selectiecriterium bij schaarste ic-capaciteit

Snelle vaccinatie ouderen

VWS: actuele informatie over het coronavirus COVID-19

Start Publiekscampagne “De Waarde van Ouder Worden”

Houtskoolschets acute zorg

Koopkracht

Help! Mijn bank gaat dicht!

Opnieuw oprispingen over het eigen woningbezit

Banken gaan slachtoffers van spoofing tegemoetkomen

PERSBERICHT: Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken

Voor meeste gepensioneerden geen koopkrachtstijging in 2021

Actueel

Reactie wetsvoorstel pensioenen

Toelichting op Koepel bijdrage internetconsultatie

Help! Mijn bank gaat dicht!

Nieuw pensioenstelsel: nog heel veel werk aan de winkel.

Standpunt Koepel selectiecriterium bij schaarste ic-capaciteit

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij