Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Internetconsultatie

Webinar Pensioendebat seniorenorganisaties terugkijken

Meer dan 400 vragen en opmerkingen bij pensioendebat

PERSBERICHT: Commissie evenwicht valt goed bij politiek

Zorg, welzijn en wonen

Maand Senioren en Veiligheid gestart

Start Campagne “De Gouden Jaren”

Criminelen bedenken nieuwe trucs om u op te lichten

Standpunt Koepel selectiecriterium bij schaarste ic-capaciteit

Snelle vaccinatie ouderen

Koopkracht

Help! Mijn bank gaat dicht!

Opnieuw oprispingen over het eigen woningbezit

Banken gaan slachtoffers van spoofing tegemoetkomen

PERSBERICHT: Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken

Voor meeste gepensioneerden geen koopkrachtstijging in 2021

Actueel

Internetconsultatie

Maand Senioren en Veiligheid gestart

PERSBERICHT: Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden

Start Campagne “De Gouden Jaren”

Webinar Pensioendebat seniorenorganisaties terugkijken

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij