Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Rijkere ouderen tonen genoeg solidariteit met jongere generatie.

Hoogleraar Hemels is niet wars van opportunisme.

PERSBERICHT: Koepel pleit voor crisiscompensatie gepensioneerden

Koepel stuurt brief aan minister Koolmees van SZW

Het geitenpaadje in het pensioenoverleg

Zorg, welzijn en wonen

Koepel stuurt brief aan Ministerie VWS

Congres Woon- en Zorgopgaven Ouderen uitgesteld

Zorgen om de zorg. Presentatie Leo Bisschops A.V. 4 maart 2020

Wonen en Zorg voor ouderen

Veel aandacht voor de kwaliteit in de 3e levensfase.

Koopkracht

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

CPB Koopkrachtramingen voor 2018 en 2019.

Actueel

Rijkere ouderen tonen genoeg solidariteit met jongere generatie.

KWARTAALBERICHT

Koepel stuurt brief aan Ministerie VWS

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

PERSBERICHT: Koepel pleit voor crisiscompensatie gepensioneerden

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij