Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Wij zijn specialist op het gebied van pensioenen zorg, welzijn en wonen koopkracht en inkomen

Pensioenen

Kom naar het debat over het wetsvoorstel!

Ruim 50.000 handtekeningen onder pensioenpetitie

Niet voor de zomer, wel voor de herfst?

Behandeling nieuwe Pensioenwet niet voor de zomer

Zorg, welzijn en wonen

Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen

Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst

Landelijke seniorenorganisaties steunen huisarts

Koepel Gepensioneerden in gesprek met SER over ouderenzorg

Koopkracht

Koopkrachtig pensioen? Rekenfoutje!

PERSBERICHT: Minder huurtoeslag onacceptabel.

Koopkracht en Energietoeslag

Sigaartje uit eigen doos

Actueel

Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen

Koopkrachtig pensioen? Rekenfoutje!

Kom naar het debat over het wetsvoorstel!

PERSBERICHT: Minder huurtoeslag onacceptabel.

Koopkracht en Energietoeslag

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij