Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Koepel stuur brief aan commissie SZW over hoofdlijnennotitie

Eerste reactie Koepel Gepensioneerden op hoofdlijnenakkoord

Het nieuwe huis moet steviger staan dan het vorige

De spannende eindfase naar een pensioenakkoord

Rijkere ouderen tonen genoeg solidariteit met jongere generatie.

Zorg, welzijn en wonen

Pandemie dreiging

Koepel stuurt brief aan Ministerie VWS

Congres Woon- en Zorgopgaven Ouderen uitgesteld

Zorgen om de zorg. Presentatie Leo Bisschops A.V. 4 maart 2020

Wonen en Zorg voor ouderen

Koopkracht

Een goede werkgever bezorgt medewerkers een goed pensioen

Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

Actueel

Koepel stuur brief aan commissie SZW over hoofdlijnennotitie

Eerste reactie Koepel Gepensioneerden op hoofdlijnenakkoord

Een goede werkgever bezorgt medewerkers een goed pensioen

Pandemie dreiging

Het nieuwe huis moet steviger staan dan het vorige

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij