Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Kortingsdreiging lijkt afgewend

Alles over de actualiteit rond pensioenen

Zorg, welzijn en wonen

Commissie Zorg neemt afscheid van Joop Blom

De juiste zorg op de juiste plaats, Wie durft?

Mantelzorg overkomt je

Koopkracht

Tweede Kamer neemt motie cash betalen aan

Honderduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

CPB Koopkrachtramingen voor 2018 en 2019.

Actueel

Ouderenbonden bundelen krachten voor beter lobby

PERSBERICHT: Nu een nieuwe Koepel Gepensioneerden

CBR: Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij