Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Persbericht: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak

Uitstel nieuw pensioenstelsel vergroot onzekerheid.

PERSBERICHT: Koolmees moet snel perspectief bieden

Zorg, welzijn en wonen

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Buurthuizen nu snel openstellen

PERSBERICHT: Open de buurthuizen, nu!

Koepel pleit voor overkoepelende Europese gezondheidsstrategie

Maand Senioren en Veiligheid gestart

Koopkracht

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Help! Mijn bank gaat dicht!

Opnieuw oprispingen over het eigen woningbezit

Banken gaan slachtoffers van spoofing tegemoetkomen

PERSBERICHT: Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken

Actueel

Koepel Gepensioneerden: pensioenloket geen echte oplossing.

PERSBERICHT: Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig

Buurthuizen nu snel openstellen

PERSBERICHT: Open de buurthuizen, nu!

Persbericht: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bent u al gepensioneerd of is uw pensioen in zicht?

Sluit u aan bij een vereniging van gepensioneerden die bij u past.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij