Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Pensioenen

Voorlichtingsdag hoorrecht

Seniorencoalitie: wetsvoorstel zo niet aannemen

Kamer nog niet klaar met nieuwe Pensioenwet

Einde debat nieuwe Pensioenwet in zicht?

Zorg, welzijn en wonen

Reactie Seniorencoalitie op programma Wonen en zorg voor ouderen

Seniorencoalitie: bouwambitie is stap in goede richting

PERSBERICHT: Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

Integraal zorgakkoord zet streep door plannen langer thuis wonen

Koopkracht

Seniorencoalitie kritisch op plannen in begroting ministerie SZW

Koopkracht en de belastingen

PERSBERICHT: Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

Persbericht: Nog dit jaar koopkrachtmaatregelen nodig

Actueel

Reactie Seniorencoalitie op programma Wonen en zorg voor ouderen

Seniorencoalitie kritisch op plannen in begroting ministerie SZW

Seniorencoalitie: bouwambitie is stap in goede richting

Voorlichtingsdag hoorrecht

Koopkracht en de belastingen

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Word lid!

Bent u goed vertegenwoordigd?

Word lid van een pensioenvereniging die behoort bij uw (vroegere) werkgever.

Ons secretariaat kan u hierbij helpen.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij