Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

Pensioenen

WTP: De kogel is door de kerk

De finale (?) Inzet voor koopkrachtig pensioen blijft speerpunt

Handreiking gesloten fondsen een feit!

Volle bak bij voorlichtingsdag hoorrecht

Zorg, welzijn en wonen

Koepel stuurt brief aan minister Kuipers van VWS

PB – Apothekers moeten contant geld accepteren

PB: Ouderenorganisaties doen oproep aan Kamer

Seniorencoalitie stuurt brief aan Kamercommissie BiZa

Koopkracht

Let op: Noodfonds Energie langer open!

Coalitie houdt STAP-budget voor AOW’ers tegen

Uitsluiten AOW’ers voor STAP-budget is leeftijdsdiscriminatie

Kabinet moet lage middeninkomens blijven steunen

Actueel

WTP: De kogel is door de kerk

De finale (?) Inzet voor koopkrachtig pensioen blijft speerpunt

Let op: Noodfonds Energie langer open!

Handreiking gesloten fondsen een feit!

Volle bak bij voorlichtingsdag hoorrecht

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Word lid!

Bent u goed vertegenwoordigd?

Word lid van een pensioenvereniging die behoort bij uw (vroegere) werkgever.

Ons secretariaat kan u hierbij helpen.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij